Elżbieta Małgorzata Kłonowska

Chemia w kosmetyce

mgr Chemii, Matematyki i Fizyki.

Urodziłam się w 1952 roku i do matury mieszkałam w Brzegu z rodzicami i dwoma młodszymi braćmi. Po maturze rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale chemii. Po ukończeniu w 1976 roku rozpoczęłam pracę jako asystent w Zakładzie Chemii w Akademii Medycznej. I zostałam na stałe we Wrocławiu. Po przekształceniu Zakładu w Katedrę Chemii i Immunochemii pracowałam w tejże jako wykładowca.

Prowadziłam zajęcia z chemii medycznej ( seminaria i ćwiczenia laboratoryjne) dla studentów Wydz. Lekarskiego, Stomatologicznego i Dietetyki na Wydz. Zdrowia Publicznego. Uczestniczyłam w pracach Komisji Ekspertów oceniającej zasadność odwołań kandydatów od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w latach1997 -1999 oraz jako egzaminator z chemii dla kandydatów na Wydział Ratownictwa W.N o Z Akademii Medycznej.

Od latach 1995 – 2015 pełniłam funkcję Adiunkta Dydaktycznego Katedry. Jako Adiunkt Dydaktyczny byłam autorem trzech rozdziałów w podręczniku dla studentów pt. Chemia Medyczna dla studentów wydziału Lekarskiego, Stomatologicznego i Dietetyki na Wydziale Zdrowia Publicznego. Jestem autorem monografii pt.” Wolne rodniki” przeznaczonej dla studentów i asystentów.

Na Wydziale Zdrowia Publicznego byłam też promotorem dwóch prac licencjackich.

W ramach pracy na rzecz Uczelni w latach 2004 – 2014 udzielałam się jako certyfikowany Audytor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO w Uczelni.

W roku 2009 byłam odznaczona, przez Prezydenta Rzeczpospolitej, medalem złotym za długoletnią służbę.

Przez Rektora Uniwersytetu Medycznego zostałam nagrodzona indywidualną nagrodą II i I stopnia za twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w roku 1994, 2014 i 2015 oraz nagrodą jubileuszową za 40 lat pracy w 2016 r.

Od marca 2019 r. jestem na emeryturze.

Moją pasją jest ogród i uprawa kwiatów, książki oraz muzyka. Uwielbiam aqua aerobik.

Praca w Szkole Kosmetycznej daje mi dużą satysfakcję w pracy dydaktycznej i poszukiwaniu dobrej chemii w kosmetykach.

SCROLL TO TOP