Wierzymy w to, że w edukacji ogromną rolę odgrywa grono pedagogiczne, dlatego też nasi wykładowcy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi  kwalifikacjami zawodowymi, absolwenci najlepszych uczelni w Polsce i Europie. Wykłady prowadzone przez kadrę Szkoły Marzeny Daleckiej cechuje profesjonalizm, otwarte podejście i chęć inspirowania Słuchaczy do kreowania własnej wizji zawodu.


SCROLL TO TOP